serie "mini moi"

collagen, karton, leinwand

  

 

 

      

      

      

                                                                                                                                                               "mini moi"